Stålskorstenar

Stålskorstenar är en av Stålbyggnadskontrolls specialiteter.

Vi har dimensionerat eller kontrollberäknat över 1 000 stålskorstenar och torn med SKORSTEN, ett skräddarsytt datorprogram för dimensionering, kalkylering och uppritning av bärande konstruktioner i stålskorstenar och liknande konstruktioner med rotationssymmetri, som cykloner, massatorn och kyltorn.

Ladda ner denna rapport (pdf, 5,5MB)

Vi har kontrollerat eller besiktat ett stort antal stålskorstenar i Sverige och utomlands vid tillverkning, montering eller under drift. Vi har bl a undersökt ett antal stålskorstenar med svängningsproblem på grund av virvelavlösning eller med allvarliga korrosionsskador.

Många beräkningsuppdrag gäller hållfasthetskontroll av befintliga stålskorstenar som avses utgöra bärare av antenner och annan utrustning för mobiltelekommunikation. Befintliga stålskorstenar är i allmänhet optimerade för ursprungliga laster, varför bidraget i ökad vindarea från tillkommande antenner kan medföra att dimensionerings-villkoren överskrids.

Ett exempel på en skorsten där vi medverkat vid omfattande undersökningar är en 90 m stålskorsten vid VEAB i Växjö, där utmattningssprickor kunde konstateras efter bara några månaders drift. Skorstenen är försedd med en mekanisk pendeldämpare vid toppen.

Efter justering av dämparen har skorstenen följts under en sexårsperiod med kontinuerliga spänningsmätningar. Resultaten har redovisats i vidstående rapport av Pär Tranvik på Alstom och Göran Alpsten. Efter dessa erfarenheter har skorstenen försetts med en kompletterande friktionsdämpare, vars funktion undersökts med kontinuerliga mätningar under ett ytterligare år.

Undersökningarna på VEAB-skorstenen har rönt stort intresse. Resultaten har presenteras vid två internationella konferenser om vindbelastade konstruktioner i Sydkorea och Tjeckien samt publicerats i facktidskriften Wind and Structures, jan 2005.


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB