Kontrolluppdrag


StBK Stålbyggnadskontroll AB har mångårig erfarenhet av att medverka vid normenlig kontroll och beställarkontroll i ett stort antal olika typer av stålkonstruktioner, som stål-stommar i industribyggnader och flervåningsbyggnader, stålbroar, traversbanor, stålskorstenar, master, mekaniska konstruktioner osv. Bland mer kända objekt märks Stockholm Globe Arena.

Kompetenta stålbyggnadsspecialister växer inte på träd!

För ytterligare information om utförd kontroll i olika objekt, sök under respektive typ av objekt i menyn till vänster.

Göran Alpsten är av Svensk Byggstålkontroll SBS utsedd s k Prövningsman med behörighet att granska och bedöma stålbyggnadsföretag för tillverkning och montering av stålkonstruktioner enligt BSK 99 och SBS Certifieringsregler D1 och D10. Han har sedan 1993 certifikat som "Professional Quality Assurance Lead Auditor".

Vi anser att oberoende kontroll utförd av en erfaren stålbyggnadskontrollant är ett effektivt sätt att verifiera tillfredsställande utförande med tillräcklig säkerhet hos konstruktionen. Insatt i rätt skede kan kontrollen samtidigt medverka till en kostnadseffektiv produktion. Klicka här för ytterligare synpunkter!


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB