Kurser - Stålkurs för konstruktörer


Vi har genomfört ett antal skräddarsydda internkurser för stålkonstruktörer vid konsultföretag, bl a ELU Konsult, Hillstatik, WSP, KM, Prefabutveckling och Tyréns.
 
Vi planerar tillsammans med ett antal konsultföretag en kurs om konstruktionsredovisning, material, utförande och kontrollplanering för stålkonstruktörer.
 
Vi planerar en liknande kurs för stålbrokonstruktörer.


Kontakta oss om du vill veta mer info@stbk.se .


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB