Nyheter - Datorprogram, konstruktions­beräkningar - uppdaterad 14 juli 2017

© 1997-2018 Tekn dr Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB


Datorprogrammet SKORSTEN

Manual för datorprogrammet SKORSTEN
Datorprogrammet SKORSTEN för dimensionering av skorstenar, torn och liknande konstruktioner med dynamisk vindlast finns i en ny revision med bl a kompletterade datorritningar och tilläggskontrollplan samt kompletterat med separat sammanfattande rapport avseende beräkningsresultat vid skorsten/torn med påmonterade antenner, skyltar o d.

En användarmanual för datorprogrammet SKORSTEN kan beställas från StBK:s webbplats, se menyknapp "Publikationer".

Datorprogrammet SKORSTEN Läs mer »

Datorprogrammet TRAVBANA

Manual för datorprogrammet TRAVBANA
Datorprogrammet TRAVBANA för dimensionering av traversbanor finns i en ny revision med bl a kompletterade datorritningar.

TRAVBANA är flexibelt och medger varierande spännvidder, flera oberoende traverser, valfri skarvplacering m m.

TRAVBANA är speciellt lämpat att hantera ombyggnad av befintliga traversbanor med udda upplagsplaceringar, förstärkningar av delar av banorna, utökat antal traverser m m.

Datorprogrammet TRAVBANA Läs mer »

Nytt datorprogram BoltSpecer

StBK håller på att utveckla ett nytt datorprogram BoltSpecer (tidigare benämnt BSKruv) som ett hjälpmedel för konstruktörer, stålbyggare och leverantörer av skruvprodukter för stålbyggnad. Programmet beaktar krav på skruvförband samt underlag från tillämpliga standarder för skruvprodukter, bl a toleransregler. BoltSpecer syftar till att underlätta konstruktörens val av mest ekonomiska skruv-produkter, att välja korrekt skruvlängd med beaktande av gällande toleranser samt att vara ett kommunikationshjälpmedel mellan konstruktör/stålbyggare/ skruvleverantör.

BoltSpecer är f n under uttestning och planeras börja marknadsföras inom kort.

Datorprogrammet COLBUCK

Last-utböjningsdiagram producerat av COLBUCK Last-kanttöjningsdiagram beräknat och uppritat av COLBUCK
Ett datorprogram COLBUCK finns nu tillgängligt för beräkning av tryckta stänger utgående från grundläggande knäckningsteori (dvs inte förenklade knäckkurvor eller interaktionsformler) och med beaktande av bl a egenspänningar, initialkrokighet och lastexcentriciteter. Ett bibliotek med typiserade egenspänningar m m finns tillgängligt om inte användaren önskar tillämpa specifika data.

Datorprogrammet COLBUCK Läs mer »

Traversbanor

Verkstadshall med traversbanor under montering
Dimensionering av traversbanor i olika projekt med hjälp av datorprogrammet TRAVBANA, t ex SAAB i Trollhättan, Händelöverket i Norrköping, Alvesta Polarit i Alvesta, Forssells Smidesverkstad i Huddinge, Tibnor i Göteborg, CWO WIAB, SSAB Oxelösund, Gränges Aluminium (uppdragsgivare FB Engineering, Göinge Mek, Stålbyggnadsteknik, K-Center Byggkonsult, Sweco m fl)

Stålkorstenar, bl a med tillkommande antenner

Skorsten med tillkommande antenner, som ökar vindlasten
Dimensionering med hjälp av datorprogrammet SKORSTEN av nya stålskorstenar samt beräkningskontroll av befintliga stålskorstenar med nya antennlaster (uppdragsgivare NCC, SRK, Fortum, Grabe Miljöteknik, CP Energi, Mexor, Gotlands Energi m fl).

Mer än 1 300 beräkningar med SKORSTEN

Antalet beräkningar med datorprogrammet SKORSTEN har passerat 1 300. Den tusende beräkningen avsåg en stålskorsten till en anläggning i Ohio, USA med UTAB i Västerås som uppdragsgivare.

Snabbare resultat och enklare utskrifter av rapporter från SKORSTEN och TRAVBANA

En rutin finns nu tillgänglig på www.stbk.se för utskrift av resultatrapporter från konstruktionsberäkningar med datorprogrammen SKORSTEN och TRAVBANA. Resultatfiler kan därmed levereras som E-post och skrivas ut i önskat antal ex på uppdragsgivarens egen skrivare. Det innebär att redovisningen av beräkningsresultaten kan fås väsentligt snabbare.

Nytt program under utveckling för planering av svetsning

Ett nytt datorprogram håller på att utvecklas för att underlätta bestämning av svetsbetingelser, främst behov av förhöjd arbetstemperatur vid svetsning. Avsikten är att bygga ut programmet som ett hjälpmedel för att upprätta svetsplaner.


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB