Övriga stålkonstruktioner


StBK Stålbyggnadskontroll AB har medverkat i ett stort antal objekt i flera olika länder. Uppdrag har utförts från Narvik i norr till Cacuaco, Angola i söder för uppdragsgivare från Miami, Florida i väster till Helsingfors i öster.

LKAB malmvagn

Uppdrag i samband med övriga bärande stålkonstruktioner, utöver stålstommar, stålbroar, traversbanor och skorstenar, har avsett bl a master, kranar, transportörer, maskinkonstruktioner, truckar, järnvägsvagnar för malmtransport, trailers och cisterner. Uppdragen har ofta avsett utmattningsproblem i svetsade stålkonstruktioner, där vi har särskild sakkunskap.

Ett exempel på utförda uppdrag avseende svetsade stålkonstruktioner har avsett malmvagnar för LKAB, där StBK har utvärderat utmattningslivslängden utgående från fullskalemätningar av spänningar i kritiska delar av stål-konstruktionen.

Mätdata från "on-track recordings" har bearbetats till kollektiv för spänningsvidd. Den härur beräknade utmattnings-livslängden stämmer bra med observationer av utmattningssprickor i svetsar efter 2,5 års drift. Resultaten från undersökningen ska ligga till grund för åtgärder i befintliga vagnar och förutsättningar för utformning vid beställning av nya vagnar.


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB