Kurser

StBK Stålbyggnadskontroll AB arrangerar egna allmänna kurser samt medverkar i företagsinterna kurser och kurser anordnade av andra kursarrangörer som Betongvaruindustrin, CBI, CTH, KTH, Lernia, RTL (Finland), SIFU, STF Ingenjörsutbildning och Svetskommissionen.

TR-stål/E, TR-stål/N och TR-stål/K - Kurser för ansvarig person för ledning, kontroll och tillsyn av arbete med stålkonstruktioner. Dessa kompetenskurser genomförs på uppdrag av SBS-MVR-StBK Kommitté TR-stål. Läs mer »

TR-stål/B - Stålkurs för byggherrar, beställare, byggentreprenörer, byggledare och konstruktörer. Läs mer »

Stålkurs för konstruktörer (en ny större kurs planeras). Läs mer »

Stålkurs för stålbrokonstruktörer. Läs mer »

Informationsdag om skruvförband för stålbyggnad planeras i Stockholm med liknande upplägg som genomfördes i Stockholm, Göteborg och Malmö av Forum Skruvprodukter för stålbyggnad. (Se tidigare infodagar »)

Seminarium om nyheter rörande utförande och kontroll av stålkonstruktioner planeras i Stockholm, med liknande upplägg som genomfördes den 8 jan 2013. (Se tidigare seminarium »)


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB