Handbok TR-stål/N

Handbok TR-stål/N är en överarbetning av det tidigare kompendiet för kursen TR-stål/N. Handboken innehåller regler avseende material, utförande och kontroll av stålkonstruktioner av normal art, dvs huvudsakligen sådana med statisk last.


Handbok TR-stål/N

Handbok TR-stål/N är en överarbetning av det tidigare kompendiet för kursen TR-stål/N. Handboken innehåller regler avseende material, utförande och kontroll av stålkonstruktioner av normal art, dvs huvudsakligen sådana med statisk last.

Handbok TR-stål/N redovisar en del tolkningar av reglerna i SS-EN 1090-2 för att anpassa dem till föreskrifter och allmänna råd i myndighetsreglerna EKS. I vissa fall kan en strikt tillämpning av standarden leda till fyrkantiga krav, som har modifierats med hänsyn till svenska erfarenheter och svensk praxis.

Handboken distribueras av Svensk Byggtjänst, tel 08-457 1000. Företag anslutna till MVR, Nordcert eller SBI kan även beställa handboken via dessa organisationer.

Avsikten är att på denna plats redovisa rättelser, kompletteringar och förtydliganden till Handbok TR-stål/N. Ett sakregister (del N19) kan laddas ned och skrivas ut med hjälp av nedanstående länk.

Handbok TR-stål/N Sakregister Dec2012 (öppnas i nytt fönster)


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB