Sakkunnig-stål

Göran Alpsten har medverkat som sakkunnig-stål enligt Plan- och bygglagen PBL i ett stort antal större och mindre objekt. Bland sådana objekt märks:

Göran Alpsten diskuterar utförande av en stålkonstruktion med personal vid en stålbyggnadsverkstad utomlandsl

Tele2 Arena (uppdragsgivare Peab)
Broar vid Västberga Allé i Stockholm (en bågbro med ca 100 m spännvidd över stambanan och en mindre bågbro med 40 m spännvidd, uppdragsgivare Trafikkontoret Stockholms stad)
Skansen 18 (om- och tillbyggnad av hotellbyggnad vid Sergels torg i Stockholm, uppdragsgivare Arcona och Projektidé)
Kv Hörnan, Solna (första byggnad på tomten för gamla Råsunda Fotbollsstadion, ett kontorskomplex för Telenor, uppdragsgivare Peab)
Innan begreppet "sakkunnig" kom in i lagstiftningen har Göran Alpsten haft motsvarande funktion i en lång rad av stålbyggnadsprojekt genom åren, t ex Globen och Skyview, en bergbana utvändigt på Globen.


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB