Utvecklingsuppdrag

StBK Stålbyggnadskontroll AB har medverkat i ett antal utvecklingsuppdrag rörande stålkonstruktioner för uppdragsgivare bland myndigheter och industri samt internt. Vi har ofta fungerat som "trouble-shooter" för att medverka i problemlösning.

Utvecklingsuppdrag har gällt materialfrågor vid produkter i höghållfast stål, t ex seghärdat stål, hybridbalkar, svetsade produkter, utmattningsfrågor rörande mekaniska stålprodukter, utveckling av datorprogram eller datorrutiner för dimensionering av stålkonstruktioner m m.© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB