Brosamverkan Väst   SBS-MVR-StBK Kommitté TR-stål

Kurs TR-stål/B

Kurs i Stockholm, datum f n inte fastställt

Innehåll: Översiktlig kurs om tekniska och administrativa regler för stålkonstruktioner i broar, med inriktning på samverkan mellan byggherre-byggentreprenör-konstruktör-stålbyggare.

Målgrupp: Beställare, projektledare, projektörer, konstruktörer, inköpare, platschefer och byggledare.


Program dag 1

9.00 - 09.15  1.  Inledning  (Björn Christensson, Banverket Västra Regionen / Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB)
Bakgrund, problematik, syfte med denna utbildning. Stålbroar i framtiden.

09.15 - 09.45   2.  Tekniska regelverk för stålkonstruktioner i broar  (Göran Alpsten)
PBL, BKR 99, BRO 2002, BV BRO, BSK 99, SBS Certifieringsregler D1 och D10, Europastandarder.

09.45 - 10.05  Kaffe

10.05 - 10.55  3. Stålbroars verkningssätt  (P-O Johansson, ELU Konsult AB)
Konstruktionstyper, instabilitet, samverkan stål-betong, konstruktionsutformning.

11.00 - 11.45  4.  Montering av stålbroar  (P-O Johansson)
Inverkan av monteringssätt och ställningstyper på belastning och deformationer. Laster vid lansering. Oönskade spänningar och deformationer i den färdiga konstruktionen. Ansvar, gränsdragningar.

11.45 - 12.45   Lunch

12.45 - 13.30  5.  Samband konstruktion - utförande av stålkonstruktioner  (Göran Alpsten)
Utmattning, anvisningar, imperfektioner, toleranser. Säkerhetsklass, utförandeklass, skärklass, svetsklass, skruvförbandsklass.

13.35 - 14.15  6.  Erfarenheter från utförda stålbroprojekt  (Göran Alpsten / Björn Christensson)
Exempel på problem. Orsaker: administrativa fel, bristande kunskap, ofullständiga handlingar, bristande samordning, materialfel, utförandefel, tidspress, slarv m m. Hur kunde problemen ha undvikits?

14.20 - 15.00  7.  Utförandekrav för stålbroar  (Göran Alpsten)
Översiktlig genomgång av innehållet i kurserna TR-stål/N och TR-stål/K.

15.00 - 15.20  Kaffe

15.20 - 16.05  8.  Kompetenskrav i samband med stålbroar  (Göran Alpsten)
SBS Certifieringsregler D10 för stålbroar. Kompetenskrav för arbetsledning på verkstad och byggplats, svetsare, montörer, kontrollanter m fl.

16.10 - 16.55  9.  Konstruktionsredovisning avseende stålbroar  (Göran Alpsten)
Ritningar, kvalitetsplan, kontrollplan, svetsplan, monteringsplan, lanseringsplan. Vem upprättar vad och när? Vilka skall ta del?

17.00 - 18.00  10.  Workshop
Checklista för stålbrobeställning.


Program dag 2

08.30 - 09.10  11.  Konstruktionsstål för broar  (Göran Alpsten)
Hållfasthetsklass och seghetsklass. Gamla och nya beteckningar, optioner. Svetsbarhet. Materialdokumentation. Europastandarder, NAD.

09.15 - 10.00  12. Utförande av stålbroar  (Representant för stålbyggare)
Kvalitetsstyrning vid tillverkning och montering av stålkonstruktioner. Tillämpning och uppföljning av tekniska regler. Exempel på redovisning. Samarbete byggherre-byggentreprenör-konstruktör-stålbyggare.

10.00 - 10.20  Kaffe

10.20 - 11.00  12. Utförande av stålbroar (forts)

11.05 - 11.45  13. Kvalitetssäkring av stålbroar  (Göran Alpsten)
Kontroll enligt BRO 2002, BV BRO, BSK 99 och D10-reglerna. Avsyning av eget arbete, grundkontroll, tilläggskontroll, mottagningskontroll, tillsyn. Oförstörande provning. Rutiner vid avvikelser. Normenlig kvalitetsdokumentation. Beställarens kvalitetssäkring.

11.45 - 12.45  Lunch

12.45 - 13.35  13. Kvalitetssäkring av stålbroar (forts)

13.40 - 14.30  14. Stålbroar ur byggherrens synvinkel  (Björn Christensson)
Tekniska regelverk. Rostskydd, kontroll av rostskyddsbehandling.

14.30 - 14.50  Kaffe

14.50 - 15.30  14. Stålbroar ur byggherrens synvinkel (forts)
Adminstrativa regelverk och upphandlingsrutiner för stålbroar.

15.35 - 16.30  15. Diskussion  (inledning av Björn Christensson, Göran Alpsten, P-O Johansson och representant för stålbyggare)


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB