Besiktningar av stålkonstruktioner

StBK Stålbyggnadskontroll AB har medverkat i ett stort antal för-, slut- och garantibesiktningar av stålkonstruktioner i olika typer av objekt. Göran Alpsten har också deltagit i nämnd för överbesiktning samt som sakkunnig vid skiljemannaförfarande.

Planera med förbesiktning av stålkonstruktionerna utförd av en stålspecialist! Gärna som fortlöpande besiktningar vid större objekt.

Exempel på objekt där vi utfört besiktningar av ingående stål:

Stålstommar i flera entreprenader i Världskulturmuseet, Göteborg
Nybyggnad av sex järnvägsbroar i Värmland: Karlstad, Kristinehamn, Östra och Västra Deje, Daglösensundet
Stålstommar i bl a Sky City och Arlanda Nord 2002, Arlanda
Flervåningsbyggnad för tryckeri, Huddinge
Ishallar och idrottsanläggningar i bl a Huddinge och Ekerö
Mindre stålhallar, t ex fordonsverkstad, Arlanda
Igelstaverket, Södertälje, omfattande utlastningsanordningar, transportörer, pannhusbyggnad, byggnader och stativ för avgasrening
Färjeläge Helsingborg
Industriella anläggningar, t ex silobyggnad, Uppsala, Projekt Bio 6, Högdalenverket, Stockholm
Skorsten vid FHP, Norrköping
Försvarsanläggningar
Järnvägsbro över Råån, Helsingborg
Mitthögskolan i Östersund
Förbesiktning av stålkonstruktioner vid ombyggnad av affärs- och kontorshus, Väldivngby Centrum, Stockholm
Garantibesiktning av stålstomme i Sammanbindningsbyggnad, Arlanda flygplats
Slutbesiktning av stålkonstruktioner i vägbro över E4 vid Rotebro, Upplands Väsby
Slutbesiktning av "Svävande Taket", Väldivngby Centrum, Stockholm

Besiktningar- planera för förbesiktning av stålkonstruktionerna med en stålspecialist! En enkel och effektiv åtgärd för att förebygga problem!© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB