Stålstommar i byggnader

StBK Stålbyggnadskontroll AB har medverkat i ett stort antal stålbyggnadsobjekt i flera olika länder. Uppdrag har utförts från Narvik i norr till Cacuaco, Angola i söder för uppdragsgivare från Miami, Florida i väster till Helsingfors i öster.

Stockholm Globe Arena
Tvärsektion genom Globen

Uppdragen gällande stålstommar har avsett stålstommar i flervåningsbyggnader och stålkonstruktioner med stora spännvidder som industrihallar, hangarer och sporthallar.

Ett av de största projekten har gällt Stockholm Globe Arena, innefattande intilliggande hotell-, kontors- och affärskomplex.

Stålbyggnadskontroll AB har utfört sakkunnigtillsyn av stål­stommarna i samtliga byggnader i Kista Science Tower, Stockholm. Projektet innefattar Sveriges högsta kontorshus på 32 våningar.

På senare år har många projekt omfattat om- och påbyggnad av befintliga kontorshus, t ex kv Grävlingen i Stockholm City (CityCronan, med ca 3 000 ton nytt stål), kv Stuten (Kungstrappan) i Stockholm City och Vällingby Centrum väster om Stockholm.

Mer om Cityterminalen i Stockholm »
Mer om Stockholm Globe Arena »


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB