Nyheter - Sakkunnig- och kontrolluppdrag, besiktningar, utredningar, expertuppdrag - uppdaterad 7 mars 2018

© 1997-2018 Tekn dr Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB


Göran Alpsten sakkunnig-stål för Getingmidjans stålbroar i centrala Stockholm

Getingmidjan genom centrala Stockholm (foto: Implenia)
Göran Alpsten har av Implenia anlitats som sakkunnig-stål avseende tillverkning och montering av tre stålbroar i Getingmidjan, för järnvägsspåren genom hjärtat av Stockholm, från Centralstationen till Södermalm, se bild. Projektet innebär en investering på närmare 900 MSEK.

Brodelarna av projektet omfattar bro över Norrström samt broar över Söderström och Söder Mälarstrand. se bilder nedan. Broarna ersätter de befintliga stålbroarna från 1950-talet som är utdömda på grund av utmattningsproblem. Projektet ska vara klart i oktober 2021 (uppdragsgivare Implenia).
Bro över Norrström, Getingmidjan (foto: Implenia) Broar över Söderström och Söder Mälarstrand, Getingmidjan (foto: Implenia)

Nytt kontorskomplex för Telenor, Råsunda

Stomme under montering, Råsunda Kontorsbyggnad för Fabege, Råsunda
Göran Alpsten har medverkat som sakkunnig-stål enligt PBL avseende nytt kontorskomplex i 14 våningar, som utgör en första del vid utvecklingen av det markområde som frigjorts efter rivningen av Råsunda Fotbollsstadion i Solna (uppdragsgivare Peab).

Besiktning av ny stålbro på Saltsjöbanan, Saltsjöbaden

Monterad stålkonstruktion i ny järnvägsbro, Saltsjöbanan Broläge för montering av ny järnvägsbro, Saltsjöbanan
Göran Alpsten har utfört ibruktagningsbesiktning av ny stålbro på Saltsjöbanan vid Tippen, Saltsjöbaden (uppdragsgivare Infranord).

Två bågbroar med 100 resp 40 m längd, Västberga Allé, Stockholm

Stålkonstruktion till 100 m bågbro under montering, Västberga Allé, Stockholm Lyft av 40 m bågbro (GC-bro), Västberga Allé, Stockholm
Göran Alpsten har medverkat som sakkunnig-stål vid tillverkning och montering av stål­konstruktioner i en 100 m bågbro över stambanan och en 40 m bågbro (GC-bro) vid Västberga Allé i Stockholm. Stål­konstruktionerna har tillverkas vid verkstäder i Gdynia och Bialystok, Polen (uppdragsgivare WSP för Trafikkontoret, Stockholms stad).

Tele2 Arena, Stockholm

Tele2 Arena sedd från Skyview Interiör från Tele2 Arena
Göran Alpsten har medverkat som sakkunnig-stål enligt PBL vid tillverkning och montering av bärande stål­konstruktioner till Tele2 Arena i Stockholm, innefattande 17 m höga fackverksbalkar med ca 200 m spännvidd, som bär ett tak över arenan med öppningsbara takluckor. Även efter invigningen av Tele2 Arena har sakkunniguppdraget fortsatt i samband med olika kompletterande arbeten med stålkonstruktionerna (uppdragsgivare Peab).

Sakkunnig-stål för delar av Mall of Scandinavia, Solna

Fasad på Mall of Scandinavia under byggnad Del av fasad på Mall of Scandinavia
Göran Alpsten har medverkat som sakkunnig avseende kompletterande stålkonstruktioner till stommen samt bärverk för speciella aluminiumfasader i Mall of Scandinavia i Solna. Aluminiumfasaderna har tillverkats i Tyskland (uppdragsgivare Peab).

Kontroll vid ombyggnad av stålstomme i Stockholms Konserthus

Stålpelare monterade i Konserthuset 1924 Besiktning av stålstomme i Konserthuset 1924
StBK har anlitats för statusbedömning av delar av stålstommen från 1924 till Stockholms Konserthus. Uppgiften har omfattat kontroll av förekommande korrosionsskador hos stålbalkar i bjälklag (uppdragsgivare Stockholms Konserthus).

Kontroll vid om- och tillbyggnad av stålstomme från 1960-talet, Stockholm

Stålpelare som undersöks med fiberoptiska hjälpmedel
StBK har medverkat i statusundersökning avseende korrosionsskador på stålpelare i hotellbyggnad Sergel Plaza, Stockholm, som byggdes i slutet av 1960-talet och som nu byggs om och till. Uppgiften har omfattat undersökning med fiberoptiska hjälpmedel av eventuella korrosionsskador i stålpelare som varit utsatta för fuktpåverkan i grunden och i garageplan. Vidare har stålkonstruktioner i om- och tillbyggnad av stommen granskats under tillverkning i Riga, Lettland och på byggplats (uppdragsgivare Arcona).

Besiktning av stålstommar i utbyggnad av Täby C

Täby C, Södra utbyggnaden
Göran Alpsten är besiktningsman för stålkonstruktionerna i utbyggnaden av Täby centrum norr om Stockholm. Projektet har omfattat nybyggnad av flera byggnadsdelar med kontorshus och parkeringshus samt ombyggnad av delar av den befintliga centrumanläggningen (uppdragsgivare Unibail-Rodamco).

Statusbedömning av stålkonstruktioner i fyren Svenska Högarna

Fyr Svenska Högarna under renovering Sälar på skär vid Svenska Högarna
Göran Alpsten har medverkat i en statusbedömning av den bärande stålkonstruktionen i fyren Svenska Högarna i Stockholms yttre skärgård. Stålkonstruktionen har lokala skador som behöver åtgärdas. Under båttransporten genom skärgården till Svenska Högarna vid midsommartid passerades skär med sälar och högljudda fågelkolonier (uppdragsgivare Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län).

Besiktning av stålkonstruktioner på Arlanda

Arlanda Pir F Glasfasad
Göran Alpsten har varit besiktningsman för stålkonstruktioner i ett stort antal byggnader på Arlanda flygplats, bl a Terminal 2 och 3, om- och tillbyggnad i Terminal 4, centrumbyggnad, passagen och Pir F vid Terminal 5, Sky City samt hangarer och kontorsbyggnader (uppdragsgivare LFV).

Utredning avseende hög stålskorsten i Polen med svängningsproblem

100 m stålskorsten med svängningsproblem
Utredning avseende en ny 100 m hög stålskorsten i Polen med svängningsproblem på grund av virvelavlösning (uppdragsgivare polskt industriföretag).

Utmattningsundersökning av LKAB malmvagnar

LKAB malmvagn
StBK har utvärderat utmattningslivslängden för svetsade stålkonstruktioner i LKAB malmvagnar. Mätdata från "on-track recordings" har bearbetats och resultaten stämmer bra med observationer av utmattningssprickor efter 2,5 års drift. Resultaten ligger till grund för åtgärder i befintliga vagnar och förutsättningar för utformning av nya vagnar (uppdragsgivare LKAB).

Kontroll av stålkonstruktioner i andra stora och små byggnadsverk

Uddevallabrons högdel
StBK har genom åren utfört kontroll av stålkonstruktioner eller medverkat vid kvalitetssäkringen på annat sätt i ett stort antal projekt, från enplans hallbyggnader till Globen och Tele2 Arena, från gång-och cykelbroar till Öresundsbron. Se exempel på tidigare nyhetssidor »

Utredningar av haverier, skadefall och incidenter

Ras Kista Galleria, Stockholm Saltsjöbron i Södertälje med rasad 200 tons motvikt
Göran Alpsten har varit anlitad som utredare av över 400 haverier, skadefall och incidenter med stålkonstruktioner av olika slag. Göran Alpsten och Tore Lundmark, Scandiaconsult utgjorde utredningsgrupp avseende haveri i klaffbro med 200 tons flyttbar motvikt i Saltsjöbron, Södertälje (uppdragsgivare NCC).


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB