En kortare presentationsfilm om Stålbyggnadskontrolls verksamhet
© 1997-2018 Tekn dr Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB