Traversbanor

Traversbanor är ett specialområde för Stålbyggnadskontroll.

Vi har sedan 1976 dimensionerat hundratals traversbanor med hjälp av TRAVBANA, ett skräddarsytt datorprogram för dimensionering och redovisning av traversbanor och liknande kontinuerliga balkar med ständiga och rörliga laster.TRAVBANA medger mycket allmänna förutsättningar. Balken kan vara förstärkt längs hela traversbanan, eller på delar av traversbanan, med vinkelstänger eller plattstänger på överflänsens sidor eller med påläggsplåtar på underflänsen. TRAVBANA är därför särskilt lämpat för att dimensionera eller kontrollberäkna förstärkningar av befintliga traversbanor.

Stålbyggnadskontroll har utfört kontroll och besiktningar vid tillverkning och montering av ett stort antal nytillverkade traversbanor i olika typer av anläggningar.

Vi har också utfört besiktningar, inmätningar och skadeundersökningar av traversbanor i drift i industrin, även vid anläggningar med tung drift som gjuterier.


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB