Publikationer från StBK


Följande publikationer kan beställas från Stålbyggnadskontroll AB.

Angivna priser är inkl inrikes frakt men exkl mervärdesskatt.
Det går bra att beställa via info@stbk.se eller per fax 08-655 40 30.

                 
Göran Alpsten: Problemlösare med många strängar på sin lyra, Utdrag ur SBIs P197, 2017
 Klicka här för denna artikel (pdf-fil 480 kB) »
 
Göran Alpsten: Causes of Structural Failures with Steel Structures, Paper 34, IABSE Workshop on Ignorance, Uncertainty and Human Error in the Design and Execution of Steel Structures, February 2017
 Klicka här för denna rapport (pdf-fil 528 kB) »
 
Göran Alpsten: Uncertainties and Human Error in the Design and Execution of Steel Structures, Paper 35, IABSE Workshop on Ignorance, Uncertainty and Human Error in the Design and Execution of Steel Structures, February 2017
 Klicka här för denna rapport (pdf-fil 510 kB) »
 
Handbok TR-stål/N - Material, utförande och kontroll av stålkonstruktioner av normal art (dec 2012).
 (distribueras av Svensk Byggtjänst, säljs av StBK normalt endast i samband med kurs)
 
Kompendium TR-stål/K - Material, utförande och kontroll av stålkonstruktioner av komplicerad art (mar 2017).
 Pris SEK 1 000 (säljs normalt endast i samband med kurs)
 
Användarmanual för datorprogrammet SKORSTEN (apr 1999).
 Pris SEK 200
 
Användarmanual för datorprogrammet TRAVBANA (maj 1998).
 Pris SEK 200
 
Användarmanual för datorprogrammet COLBUCK (jan 2001).
 Pris SEK 200
 
Engelsk översättning av delar av BSK 99 (delar av avsnitt 0 och 1 samt avsnitt 7 - 9).
 Pris SEK 500
 
Göran Alpsten: Val av svetsklass med hänsyn till stålkonstruktioners funktionskrav(nov 1983)
 Pris SEK 100
 
Göran Alpsten: Kvalitetssäkring av stålkonstruktioner i Globen (juni 1989)
 Pris SEK 100
 
Pär Tranvik och Göran Alpsten: Dynamic behaviour under wind loading of a 90 m steel chimney(mars 2002)
 Klicka här för denna rapport (pdf 5,4MB) »
 
Göran Alpsten: On the use of reliability assessment methods for structural design (Euro-SiBRAM Colloquium, juni 2002)
 Klicka här för denna rapport »
 
Göran Alpsten: När behövs förhöjd arbetstemperatur vid svetsning?
 (Svensk Verkstad nr 4-5, 2004)
 
Göran Alpsten: Stålbyggnadsbranschens kompetensutveckling - TR-stål
 (Svensk Verkstad nr 7-8, 2004)
 
Göran Alpsten och Bernt Johansson: Svetsade ingjutningsgods - Anvisningar för dimensionering, utförande och kontroll
 (Nordcert publ 2004:3)
 Kontakta Stålbyggnadskontroll eller Nordcert
 
Pär Tranvik och Göran Alpsten: Structural behaviour under wind loading of a 90 m steel chimney
 (Wind & Structures. volume 8, nr 1, jan 2005)
 Kontakta Stålbyggnadskontroll
 


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB