Stålbroar

StBK Stål­byggnads­kontroll AB har medverkat som konsult med olika uppgifter i ett stort antal stålbroar i Sverige och utomlands. Bl a har Göran Alpsten utfört besiktningar av samtliga järnvägsbroar i Liberia på linjen mellan gruvorna i Yekepa och hamnstaden Buchanan samt medverkat i utarbetandet av ståldelen i programmet (PAD) för Öresundsbron.

Uddevallabron
Uddevallabron, lågdelen under montering

StBK Stål­byggnads­kontroll AB har medverkat som konsult med olika uppgifter i ett stort antal stålbroar i Sverige och utomlands. Bl a har Göran Alpsten utfört besiktningar av samtliga järnvägsbroar i Liberia på linjen mellan gruvorna i Yekepa och hamnstaden Buchanan samt medverkat i utarbetandet av ståldelen i programmet (PAD) för Öresundsbron.

Uppgifter rörande stålbroar har omfattat kontroll och sakkunnigtillsyn vid t ex Uddevallabron, Sveriges längsta motorvägsbro med en snedkabelbro i huvudspannet som är en lillebror till Öresundsbron, Marieholmsbroarna i Göteborg, järnvägsbroar i Kungsbacka, spårvägsbroar i Göteborg och ombyggnad av Skeppsholmsbron i Stockholm.

Öresundsbron
Högdelen i Öresundsbron

Uppgifter har även omfattat för- och slut­besiktningar av stålbroar och väg­utrustningar (buller­skärmar, belysnings­stolpar), t ex bågbro över E4 vid Upplands Väsby, vägutrustning ingående i tre vägbroar på E4 i Rotebro, sex järnvägsbroar i Värmland och järnvägsbro över Råån i Helsingborg. Vidare har statuskontroll och underhållsbesiktningar utförts i flera stålbroar, t ex Söderströmsbron i Stockholm och järnvägsbro över Motala ström i Norrköping.

Göran Alpsten är docent i brobyggnad vid Kungl Tekniska Högskolan och har utfört olika expertuppdrag rörande stålbroar, t ex avseende utförande av delar av Högakusten-bron och haveriutredningar rörande väg- och GC-broar. Han har medverkat i utarbetandet av ståldelen i ovan nämnda PAD (Project Application Document) för stålkonstruktionerna i Öresundsbron och med underlag för avsnitt i Vägverkets bronormer.

Göran Alpsten är ansvarig för kompetenskurserna TR-stål, däribland TR-stål/K som avser komplicerade stålkonstruktioner t ex i broar.

Exempel på intressanta stålbroobjekt »

Utförda uppdrag rörande stålbroar »© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB