Förteckning över personer med kompetens TR-stål


TR-stål/N
Förteckning över personer med TR-stål/N som under perioden januari 2013 - december 2019 deltagit i en kurs TR-stål/N för stålkonstruktioner av normal art och avlagt ett kunskapsprov TR-stål/N med godkänt resultat.
Ladda ner »

TR-stål/K
Förteckning över personer med TR-stål/K som under perioden januari 2013 - december 2019 deltagit i en kurs TR-stål/K för stålkonstruktioner av komplicerad art och avlagt ett kunskapsprov TR-stål/K med godkänt resultat.
Ladda ner »

TR-stål/E
Förteckning över personer med TR-stål/E som under januari 2014 - januari 2021 deltagit i en kurs TR-stål/E för montering av enkla prefabricerade stålkonstruktioner och avlagt ett kunskapsprov TR-stål/E med godkänt resultat.
Ladda ner »© 1997-2021 Stålbyggnadskontroll AB