Publications from StBK

The following publications may be ordered from StBK Stålbyggnadskontroll.

Indicated prices are exclusive of foreign postage and VAT.
It is possible to order at info@stbk.se or by fax +46 8 655 40 30.

 • User’s manual for the computer software COLBUCK (Jan 2001).
  Price SEK 200

 • User’s manual for the computer software SKORSTEN (Apr 1999).
  Price SEK 200

 • User’s manual for the computer software TRAVBANA (May 1998).
  Price SEK 200

 • English translation of parts of BSK 99 (parts of section 0 and 1, and sections 7 through 9).
  Price SEK 500

 • Handbok TR-stål/N - Material, utförande och kontroll av stålkonstruktioner av normal art (Dec 2012).
  In Swedish. Distributed by Svensk Byggtjanst (distributed by StBK normally only in connection with a course)

 • Compendium TR-stål/K - Material, utförande och kontroll av stålkonstruktioner av komplicerad art (Mar 2017).
  Price SEK 1 000 (normally distributed in connection with a course only)

 • Göran Alpsten: Val av svetsklass med hänsyn till stålkonstruktioners funktionskrav (In Swedish, Nov 1983)
  Price SEK 100

 • Göran Alpsten: Kvalitetssäkring av stålkonstruktioner i Globen (In Swedish, June 1989)
  Price SEK 100

 • Pär Tranvik and Göran Alpsten: Dynamic behaviour under wind loading of a 90 m steel chimney (March 2002)
  Click here fo dowmload (pdf 5.4MB) »

 • Göran Alpsten: On the use of reliability assessment methods for structural design
  (Euro-SiBRAM Colloquium, Prague, June 2002)
  Click here to download (html file, long loading time!) »

 • Göran Alpsten: När behövs förhöjd arbetstemperatur vid svetsning?
  (Svensk Verkstad nr 4-5, 2004)

 • Göran Alpsten: Stålbyggnadsbranschens kompetensutveckling - TR-stål
  (Svensk Verkstad nr 7-8, 2004)

 • Göran Alpsten and Bernt Johansson: Svetsade ingjutningsgods - Anvisningar för dimensionering, utförande och kontroll
  (In Swedish, Nordcert publ 2004:3)
  Contact StBK Stålbyggnadskontroll or Nordcert

 • Pär Tranvik and Göran Alpsten: Structural behaviour under wind loading of a 90 m steel chimney
  (Wind & Structures, volume 8, number 1, Jan 2005)
  Contact StBK Stålbyggnadskontroll

 • Göan Alpsten: Causes of Structural Failures with Steel Structures, Paper 34, IABSE Workshop on Ignorance, Uncertainty and Human Error in the Design and Execution of Steel Structures, February 2017
  Click here to download (pdf 4.1 MB) »

 • Göran Alpsten: Uncertainties and Human Error in the Design and Execution of Steel Structures, Paper 35, IABSE Workshop on Ignorance, Uncertainty and Human Error in the Design and Execution of Steel Structures, February 2017
  Click here to download (pdf 510 kB) »